Hopp til hovedinnhold

Hva skjer?

Her kommer arrangementer tilknyttet jubiléet.

Mål for 2023

Det organisatoriske samarbeidet mellom styringsgruppa og den nasjonale jubileumskomitéen fortsetter. I den videre planleggingsfasen arbeider medlemmene i den nasjonale komitéen omkring tre temaer.

Mål for 2024 

Et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og institusjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å gi publikum tilgang til materiale om vår felles norske og norskamerikanske kulturarv. Herunder utvikling av lokale initiativ, skoleformidling, utstillingsproduksjon og digital formidling med publisering av kilder, fagstoff og nettutstillinger.

Markeringsåret 2025

Aktivitet i ethvert lokalsamfunn og at utvandring i fortid og samtid markeres med engasjerende arrangementer, kunnskapsformidling, forskning og debatter. Jubileumskomitéens medlemsorganisasjoner vil være synlig med markeringer gjennom året, og det planlegges større, symboltunge arrangementer nasjonalt og internasjonalt. Nye forskningsresultater vil bli formidlet i utstillinger, publikasjoner og gjennom andre formidlingsarenaer.

Fremtidige møter knyttet til 2025 jubileet:

Mandag 17/4: Møte i styringsgruppa
Agenda er å presentere kort nettside, og status per dags dato. Referat kommer.

Tirsdag 9/5: Møte i den nasjonale jubileumskomitéen:
Presentere nettsiden og prosjektet på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Åpent for medlemmer av jubileumskomitéen og styringsgruppa. Påmelding kommer.
Referat kommer.