Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Forsker-artikler og mer tilknyttet jubileet

Info kommer.

Utvandring før 1825

Utvandring fra Norge er dokumentert langt tilbake i tid. Vi kjenner til vikingtidens ytre landnåm, da deler av befolkningen i dagens utstrekning av Norge dro på erobrings-, oppdagelses- og bosetningsferder til Vesterhavsøyene og på De britiske øyer for å friste en bedre tilværelse. Dessuten finnes dokumentasjon på at flere norske utvandrere befant seg i den nederlandske kolonien Ny Amsterdam, dagens New York, fra 1600-tallet. Disse hadde emigrert i tusenvis fra bygder på Sørlandet og Sørvestlandet til Nederland og hadde reist derfra til nederlandske besittelser i Nord-Amerika.

USA

1825-utvandringen skiller seg ut fra den tidligere utvandringen fra Norge både ved at den var en planlagt gruppeutvandring som foregikk direkte fra Norge til USA og på grunn av den enorme omfanget utvandringen fikk i ettertid.

Bare i perioden 1865-1930 utvandret 780 000 norske kvinner og menn til Amerika, 87 av alle utvandrere i perioden.

Til sammenligning bodde i underkant av 890.000 personer i Norge i 1801. Nest etter Irland er Norge det land i Europa som avga flest emigranter til USA i forhold til folketallet, utlandet,

Ønsket om å beholde elementer av sin kulturarv i møte med det nye samfunnet, samhold i religiøse og verdslige foreninger og spenninger mellom innvandrerne og etterkommerne i tilpasningsprosessen er fellestrekk mellom norske innvandrere til USA og innvandrere til Norge i dag.

Gjennom å reflektere over vår egen historie kan vi bedre forstå prosesser som innvandrere går gjennom ved innflytting til Norge i dag. Et siktemål med markeringen er å bidra til en forståelse av innvandring til Norge med grunnlag i vår kunnskap knyttet til norsk utvandring til forskjellige destinasjoner. En tilegnelse av slik kunnskap vil gi økt toleranse, integrering og fellesskap i det norske samfunnet. Markeringen er en anledning til å knytte tettere bånd mellom utenlandsnordmenn og Norge og anerkjenne denne gruppen som en ressurs som kan bidra med kultur- og språkkompetanse, regionaltilstedeværelse og omfattende nettverk, både fra sine nye hjemland og ved retur til Norge.

Canada

Latin-Amerika

Afrika

Australia og New Zealand

Europa

Forsker-artikler om norsk utvandring med mer.