Hopp til hovedinnhold

Restauration

  • Oljemaleri av Benjamin Blessum der motivet er båten Restauration som forlater Stavanger i 1825.
    1/1
    «Restauration som forlater Stavanger» av Benjamin Blessum (1877-1954). Malt i 1914. Eier: Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter. Anno Norsk utvandrermuseum

Restauration og dens innflytelse

Den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika fant sted sommeren 1825 da sluppen Restauration seilte fra Stavanger til New York med 45 passasjerer og et mannskap på syv personer. Et barn ble dessuten født under overfarten. Etter en lang reise med stormfulle dager og vanskelig seilas, nådde Restauration New York havn 9. oktober 1825. Restauration var en såkalt slupp, et mindre skip med storseil på mast og forseil på stag forut. De som var om bord på båten er i ettertid referert som Sluppefolket.

Restauration sin overfart i 1825 var den første planlagte direkte transatlantiske seilasen av en gruppe norske emigranter. Senere kom emigranter fra Norge til å utvandre til andre land som Canada, Argentina, Chile, Mexico, Sør-Afrika, Australia, New Zealand og andre destinasjoner. Norge var et flerkulturelt samfunn under den store utvandringen, og emigrantene gjenspeiler dette kulturelle mangfoldet. Til sammen har omtrent en million norske kvinner og menn utvandret til forskjellige globale destinasjoner siden 1825. Restauration sin seilas det året markerer 200-års markeringen av norsk utvandring til USA i 2025.

Norge har alltid vært et innvandrings- og utvandringsland, men det høye antallet oversjøiske emigranter innenfor en relativt kort periode på 1800- og 1900-tallet utgjør en viktig del av norsk historie. Ca. 900 000 nordmenn har emigrert fra Norge til Nord-Amerika siden 1825. I perioden 1865-1930 utvandret hele 87 prosent av det totale antallet emigranter.

Masseutvandringen har hatt en stor innvirkning på familier, lokalsamfunn, historie og kultur, Norges utvikling som nasjon og landets forståelse av, og forholdet til, verden. Mange vendte hjem etter en periode i utlandet, og de brakte med seg nye erfaringer og kapital tilbake til Norge. De hadde vært med på å bygge samfunn I landet de innvandret til, men de deltok også i oppbyggingen av det norske samfunnet. Hjemvendte emigranter var altså nasjonsbyggere på flere kontinenter. Kunnskap om norsk utvandring er også relevant for å forstå migrasjons- og tilpasningsprosesser blant innvandrere til Norge i dag.

Et viktig mål ved 200-årsmarkeringen for norsk utvandring i 2025 er å løfte utvandring som tema til en norsk offentlighet og å belyse glemte og nye temaer innen norsk utvandring.