Hopp til hovedinnhold

Visjon og mål

En overordnet visjon for markeringen er å trekke fram norsk utvandring som en viktig del av nyere norsk historie og hvordan utvandringen kan skape forståelse for integrering og fellesskap i det norske flerkulturelle samfunnet.

Siden 1960-årene har Norge vært et netto innvandringsland, men tilpasningsprosessen til innvandrere i Norge i dag har likhetstrekk med prosessen som norske innvandrere i Amerika og på andre kontinenter gjennomgikk på 1800- og 1900-tallet. Ønsket om å beholde elementer av sin kulturarv i møte med det nye samfunnet, samhold i religiøse og verdslige foreninger og spenninger mellom innvandrerne og etterkommerne i tilpasningsprosessen er fellestrekk mellom norske innvandrere til USA og innvandrere til Norge i dag.

Gjennom å reflektere over vår egen historie kan vi bedre forstå prosesser som innvandrere går gjennom ved innflytting til Norge i dag. Et siktemål med markeringen er å bidra til en forståelse av innvandring til Norge med grunnlag i vår kunnskap knyttet til norsk utvandring til forskjellige destinasjoner. En tilegnelse av slik kunnskap vil gi økt toleranse, integrering og fellesskap i det norske samfunnet. Markeringen er en anledning til å knytte tettere bånd mellom utenlandsnordmenn og Norge og anerkjenne denne gruppen som en ressurs som kan bidra med kultur- og språkkompetanse, regionaltilstedeværelse og omfattende nettverk, både fra sine nye hjemland og ved retur til Norge.

Utvandrermarkeringen i 2025 har følgende mål

  • Å skape større oppmerksomhet omkring utvandringen fraNorge og belyse norsk utvandringshistorie med nye perspektiver
  • Diskutere dagens utvandring og innvandring i lys av vår egen historie
  • Bygge tettere bånd mellom dagens nordmenn i utlandet og Norge
  • 1/1