Amerikansk historie og kultur

En forelesning og rundtur på museet som tar for seg ulike aspekter ved amerikansk samfunn og kultur. Forelesningen kan tilpasses aktuelle emner og klassetrinn etter avtale, både som en del av samfunnsfag og som en del av engelskfaget. Opplegget tilbys på norsk og engelsk.

Passer for: 10. trinn, videregående, høgskole.