Den Norske Amerikalinje

En utstilling om båtene, mannskapet og passasjerene

I 1910 ble Amerikalinjen stiftet for å utvikle norsk skipsfart, stimulere handelen med Amerika og pleie forbindelsene til nordmenn og norskættede i USA. 

Linjens første skip "Kristianiafjord" la ut på sin første tur fra Norge over Atlanteren 7. juni 1913 og ankom New York 10 dager senere. Senere på sommeren begynte søsterskipet "Bergensfjord" sine seilinger og en direkte passasjerrute mellom Norge og Amerika var et faktum.

Helt fra begynnelsen ble linjens passasjerskip regnet som Norges fineste havgående fartøy. Deres avganger og ankomster ble behørig omtalt i avisene og store folkemengder møtte opp hver gang skipene la fra kai. De ble omtalt i radioprogrammer, avbildet i nyhetsfilmer som ble vist på kino, og senere også på fjernsyn. 

N.A.L.'s skip var også en yndet arbeidsplass. Menn og kvinner fra hele Norge søkte arbeid om bord. Noen mønstret på for noen få måneder, andre arbeidet for N.A.L. i flere tiår. 

I dag er fortidens storhet og glans borte. Men i sju tiår var Den norske Amerikalinje sjøfartsnasjonen Norges stolthet. Den dag i dag er det mange, både i Norge og Amerika, som husker navnene "Stavangerfjord", "Bergensfjord", "Oslofjord", "Sagafjord" og "Vistafjord".