Et lands innvandrer er et annet lands utvandrer

Begge disse ordene beskriver det samme mennesket. Hva man ser bestemmes av hvor man står.

Vi ser på aktuelle tema i dagens innvandringsdebatt. Med utgangspunkt i en liten powerpoint-utstilling trekker vi linjer mellom dagens innvandring og tidligere tiders store norske utvandring.

Passer for: 10. trinn, videregående, høgskoler

Dere kan gjerne besøke oss, eller vi drar ut til skolene.