Et lands innvandrer er et annet lands utvandrer

Undervisningsopplegg for 10. trinn, Videregående skole
Faglig ansvarlig: Terje M. Hasle Joranger

Hvilke likheter finnes mellom de norske utvandrerne og våre egne innvandrere i dag?

Her vil vi drøfte hvordan en innvandrerkultur utvikler seg. Vi vil se på religionens betydning i minoritetsgrupper, kvinnenes og mennenes rolle i innvandrersamfunnet, betydningen av kontakten med hjemlandet, ghettoproblematikk, hvordan det ofte dannes generasjonskløfter og hva dette betyr for familiene og samfunnet rundt.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

FAG
Undervisningsopplegget er tilpasset ulike trinn og er relevant for kompetansemål innenfor fagene samfunnsfag, historie, norsk, sosiologi og sosialantropologi og engelsk eller som et tverrfaglig opplegg.

SPRÅK
Norsk eller Engelsk etter ønske fra skolene.

HVOR SKAL VI VÆRE?
Utvandrermuseet har et friluftsmuseum som illustrerer utviklingen av innvandrerkultur gjennom flere generasjoner, og dette vil være utgangspunktet for omvisningen. Vi avslutter i Leet-Christopher School House, hvor elevene vil få en forelesning etterfulgt av en meningsutveksling om temaet.

Omvisningens varighet: kl. 9:30 - 11:00/11.30. Maks. antall: 30 elever pr. gruppe.
Pris: kr. 50,- pr. elev.

  •  (Foto/Photo)
    1/1