Kvinnekamp på prærien

På grunn av smittefare i forbindelse med koronaviruset har Norsk utvandrermuseum bestemt å utsette alle arrangementer, møter og sammenkomster ved museet som skal holdes fram til 1. mai. Vi legger oss etter retningslinjer som ble trukket opp ved et ledermøte i Anno Museum i dag og de generelle anbefalingene til kommuneoverlegene i Hamarregionen, som anbefaler å utsette alle arrangementer som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå. Utsettelsen gjelder dessverre også bokbadet "Kvinnekamp på prærien" som skulle arrangeres 18. mars 2020.

Vi ønsker å arrangere et tilsvarende bokbad på et senere tidspunkt. Følg med på vår hjemmeside for oppdateringer.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

"Fru Muus' klage" ekteskapsskandalen som rystet det norske Amerika

Bodil Stenseth vil fortelle om sin bok Fru Muus’ klage. Ekteskapsskandalen som rystet det norske Amerikasom kom ut i 2019. Temaet for kvelden er kjent i dagens innvandringsdebatt i Norge: dypt religiøse innvandrere og kirkesamfunn som motsetter seg både integrering i storsamfunnet, opplysning, kvinnefrigjøring og moderne demokrati.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bokbadet tar utgangspunkt i at prestefruen Oline Muus i Goodhue County, Minnesota i 1879 gikk til søksmål mot sin egen mann, pastor Bernt Julius Muus for å få farsarven sin. Dette var uhørt i samtiden, og ekteskapsdramaet ble ført i full offentlighet. For å vinne fram i retten måtte Oline Muus få gjennomslag for at amerikansk ekteskapsrett måtte gjelde for paret. Pastor Bernt Muus mente på sin side at den norske konservative ekteskapslovgivningen måtte gjelde, 20 år etter de innvandret fra Norge til USA. Historien gir et innblikk i kvinnekamp i et konservativt norskamerikansk miljø og debatten omkring verdier som kvinners frihet, om hvor amerikansk den norske minoriteten var og hvor sterkt nordmenn ville integreres i det amerikanske samfunnet. Debatten stormet på begge sider av Atlanterhavet og omfattet skikkelser som Aasta Hansteen, Bjørnstjerne Bjørnson og Marcus Thrane.

Tematikken er pakket inn i en gåtefull kjærlighetshistorie og utforskning av viktige sosiale konflikter, ikke ulikt Henrik Ibsens moderne, realistiske drama. Her blir du kjent med et en ny verden: et fascinerende men glemt samfunn som inneholder elementer som også er relevante i dag.

Enkel servering. Boksalg og signering etter arrangementet.