Hopp til hovedinnhold

Venneforeningen

Museets venneforening ble stiftet i 1990 og har pr. i dag ca. 60 medlemmer; de fleste fra lokalmiljøet, men også en god del fra andre deler av landet og utenfor landets grenser.

 • To personer fra Norsk utvandrermuseums venneforening. For anledningen utkledd i kostymer fra 1800-tallet.
  1/1
  Liv og Andreas - fra Utvandrerdagene 2008

Formål og bidrag

Venneforeningen har som formål å støtte opp om driften og utviklingen av Utvandrermuseet.

I praksis vil det bl.a. si: 

 • å bidra til å skape engasjement og interesse for museet
 • å bidra til positiv markedsføring av museet
 • å yte frivillig bistand av ulike slag etter nærmere avtale med museet
 • å komme med forslag til og gjennomføre egne arrangement i samarbeid med museet

Gjennom årene har ”vennene” gitt mange bidrag til museet både i form av dugnadsinnsats og gaver. Som eksempel støtte til trykking av brosjyrer, bidrag til innkjøp av datautstyr,  støtte til restaurering av altermaleriet i kirken, rådgivning i forbindelse med byggesaker og prosjektering, støtte til nedtaking av både låven og kirken på friluftsmuseet, samt dugnader som vakthold i sommersesongen og maling av kontorer.

Blant de siste prosjektene kan vi  nevne elektrisk arbeid i både skolehuset og det nye Bjørgohuset, samt ny utendørs veggbelysning på museumsbygget. I 2018 ble det gitt tilskudd til innkjøp av maling til Utvandrerkirka.

 • To personer fra Norsk utvandrermuseums venneforening driver med vedlikeholdsarbeid på fasaden til museet.
  1/1
  Istvan og Herman monterer nye lyskastere høsten 2017

Medlemskap

Medlemskap i venneforeningen er åpent for alle privatpersoner, institusjoner og bedrifter. 

Venneforeningens viktigste inntektskilde er medlemskontingenten. Den er for tiden kr. 250 for privatpersoner og kr. 700 for institusjoner/bedrifter pr. år.

Medlemmene får gratis vanlig inngang på museet og mottar venneforeningens medlemsblad "Brev hjemmefra". Dette blir utgitt 3 ganger i året og inneholder artikler og nytt fra både venneforeningen og museet.

Bli medlem!   Vi har plass til alle - både aktive og passive medlemmer!


Har du lyst til å være med, så ta kontakt med en av oss i styret eller direkte med museet:

Brev hjemmefra - venneforeningens medlemsblad

Her kan du lese litt i de siste numrene som er utgitt: