Utsettelse av NAHA-Norges seminar 2020 til neste år

NAHA-Norges seminar 18.-21. juni 2020 er utsatt til sommeren 2021.

Utsettelsen er besluttet på grunn av koronapandemien. Foreningens styre har vedtatt å avlyse seminaret i år og utsette det til neste år. Styret kommer tilbake til nye arrangementsdatoer for 2021.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Seminaret i 2021 vil bli arrangert på samme sted som planlagt: Norsk Utvandrermuseum i Stange kommune ved Hamar. Det blir tatt sikte på å gjennomføre programmet i tråd med det planlagte seminaret slik at alle innledere som sendte inn proposals til seminaret, blir satt opp på seminarprogrammet også for 2021. Vi håper også at de samme tre inviterte talerne kan holde sine innlegg på NAHA-Norges seminar i 2021.

Nedenfor er et oppsett over programmet så langt det var planlagt til det nå utsatte seminaret.

NAHA-Norges generalforsamling for perioden 2017-2020 blir avholdt høsten 2020 eller på et annet tidspunkt styret senere gjør vedtak om. 

Norwegian American Essays kommer ut etter planen og blir publisert høsten 2020.