Navneskifte

Vi har byttet navn til Norsk utvandrermuseum igjen.
Vi mener dette navnet best gjenspeiler museets primærvirksomhet, som er å formidle den enorme folkevandringen fra Norge, de samfunn som norske utvandrere skapte for seg og sine i andre land, og hva denne prosessen har å si for dagens og morgendagens Norge. Museet har gjennom over 60 år samlet fotografier, brev, gjenstander og historier om utvandrede nordmenn, en historie som aldri tar slutt.

Norsk utvandrermuseum er en del av Anno-museene i Hedmark - og vil inngå et tettere samarbeid med Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter ved Anno Glomdalsmuseet for å se på innvandringen til Norge i dag, i lys av vår egen utvandrerhistorie.