Navneskifte

Vi har byttet navn til Norsk utvandrermuseum igjen.
Vi mener dette navnet best gjenspeiler museets primærvirksomhet, som er å formidle den enorme folkevandringen fra Norge, de samfunn som norske utvandrere skapte for seg og sine i andre land, og hva denne prosessen har å si for dagens og morgendagens Norge. Museet har gjennom over 60 år samlet fotografier, brev, gjenstander og historier om utvandrede nordmenn, en historie som aldri tar slutt.

  • U00905.jpg

Norsk utvandrermuseum er en del av Anno-museene i Hedmark - og vil inngå et tettere samarbeid med Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter ved Anno Glomdalsmuseet for å se på innvandringen til Norge i dag, i lys av vår egen utvandrerhistorie.