WHITENESS – hva betyr det å være hvit?

Undervisningsopplegg for 10. trinn, videregående skole
Faglig ansvarlig: Terje M. Hasle Joranger

Norge var på 1800-tallet preget av en homogen, hvit kultur. I denne perioden og ut på 1900-tallet utvandret mange nordmenn til ulike deler av verden, i stor grad til USA, hvor de fikk sitt første møte med et multikulturelt samfunn. Hvordan opplevde norske utvandrere dette møtet? Med utgangspunkt i teoriene i kritiske hvithetsstudier ser vi på tilpasningsprosessen til norske innvandrere i det amerikanske samfunnet.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

FAG
Undervisningsopplegget er tilpasset ulike trinn og er relevant for kompetansemål innenfor fagene samfunnsfag, historie, norsk, sosiologi og sosialantropologi og engelsk eller som et tverrfaglig opplegg.

SPRÅK
Norsk eller engelsk etter ønske fra skolene.

HVOR SKAL VI VÆRE?
Vi ønsker dere velkommen til Leet-Christopher School House på Norsk utvandrermuseum i Ottestad. Vi har også mulighet til å komme ut til skolene.


Omvisningens varighet: kl. 9:30 - 11:00/11.30. Maks. antall: 30 elever pr. gruppe.
Pris: kr. 50,- pr. elev.