Norsk i Amerika

Over 800 000 nordmenn utvandret fra Norge til Amerika. De store utvandringsbølgene startet for fullt på 1860-tallet. Hvorfor reiste de? Hvordan var det å være norsk innvandrer i Amerika? Hvordan var de norske innvandrernes forhold til det amerikanske storsamfunnet?

En vandring innom husene på friluftsmuseet tar deg med gjennom historien.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Passer for: 
Ungdomsskoletrinnet, videregående, høgskole.

Kan tilpasses klassetrinn etter ønske, som en del av både samfunnsfag og engelskfaget. Opplegget tilbys både på norsk og engelsk.