Ny avdelingsdirektør ved Norsk utvandrermuseum

Terje Mikael Hasle Joranger (52) er tilsatt som avdelingsdirektør på Norsk utvandrermuseum.

  • Terje Joranger, ny administrerende direktør ved Norsk utvandrermuseum.
    1/1
    Terje Joranger, ny administrerende direktør ved Norsk utvandrermuseum.

Joranger har en dr. art. grad i historie fra Universitetet i Oslo i temaet migrasjon og etnisitet med avhandlingen The Migration of Tradition? A Study on the Transfer of Traditions Tied to Intergenerational Land Transfers among Emigrants from the Valdres region, Norway to the Upper Midwest and their Descendants for Three Generations, 1850-1950. Her studerte han i hvilken grad eldgamle tradisjoner tilknyttet overføringen av eiendom fra en generasjon til den neste, som odels- og åsetesretten, ble overført blant norske innvandrere i USA og deres etterkommere.

Joranger har holdt presentasjoner ved flere internasjonale konferanser og har publisert en rekke artikler i norske og internasjonale innen emnet migrasjon og etnisitet. Hovedfokus for forskningen hans er transnasjonalisme, kulturmøter og akkulturasjon. Siden 2011 har han vært redaktør for NAHA-Norges publikasjon Norwegian-American Essays. For tiden arbeider han som medredaktør av en antologi, Nordic Whiteness, som er under vurdering av forlaget Routledge. Boka omhandler status og privilegier blant nordiske innvandrere i USA knyttet til det å være definert som “hvit”. Joranger arbeider også med en monografi om dannelsen av en norskamerikansk etnisitet i Amerika med planlagt utgivelse på et amerikansk forlag. Han er dessuten forfatter av gårds- og kulturhistorien i bygdebokserien Gards- og ættesoge for Luster kommune.

Den nye avdelingsdirektøren har vært leder i Det norskamerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge) og har sittet i styret til Det norskamerikanske historielaget i USA (NAHA). Joranger har i perioden 2009-2008 også sittet i styret i eierstiftelsen ved Norsk utvandrermuseum.


Terje Joranger tiltrådte stillingen 1. september 2018.