Renovasjon av taket på administrasjonsbygget

I perioden september-desember 2020 arbeider firmaet Hagen og Godager med å renovere taket på driftsbygget ved museet. Det omfatter utskifting av takstein, gradrenner og takrenner, noe som er mulig på grunn av midler avdelingen har mottatt fra Anno Museum og Stiftelsen UNI. Museets stab er veldig fornøyde med at det snart 60 år gamle bygget får et nyere utseende!

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2