Hopp til hovedinnhold

Program for seminar om 2025-markeringen på Norsk Folkemuseum 21.11.2023

I Collettgården på Norsk Folkemuseum.

klokkeslett tittel ansvarlig
Møte i den nasjonale jubileumskomitéen
10:00-10:05 Velkommen Nina Refseth, direktør, stiftelsen Norsk folkemuseum
10:05-10:15 Innledning Tora Aasland, leder i styringsgruppa for 2025
10:15-10:30 Dagens migrasjon. "Det norske asylsystemet: alle barn er barn" Marius Sjølyst og Lars Nybru, Press - Redd Barnas ungdomsorganisasjon
10:30-10:45 Barn og unge som målgruppe: noen erfaringer fra museumsverdenen Tove Wefald Pedersen, avdelingsdirektør, Norsk Folkemuseum
10:45-11:00 Utvandrerjubileet - hva kan historielagene bidra med og hvor finner vi samarbeidspartnere? Kari Stumberg Omholt, Landslaget for lokalhistorie
11:00-11:15 Dokumentarfilmen «På høye hæler i Amerika» Gunhild Magnor og Siv Ringdal
11:15-11:30 Min familie i historien Karsten Korbøl, HIFO/Fritt Ord
11:30-11:45 God jul i Stillwater Hanna Trondalen og Halvor Haukerud
11:45-12:00 Hva har lutefisk med norsk utvandring til USA å gjøre? Oddvar Hemsøe, Lutefiskfestivalen
12:00-13:00 LUNSJ
Åpen post
13:00-13:10 Oppdatering om prosjektet Det løfterike landet i Vestland Jan L. Jacobsen, Fjellkoret
13:10-13:35 Åpen diskusjon
13:35-13:45 Oppdatering om 2025 i USA Amy Boxrud, Norwegian-American Historical Association
Museumsfaglig del: «Museenes arbeid med migrasjon og mangfold»
13:45-14:05 Nye fortellinger i gamle bygg. Innvandrerfortellinger i Norsk Folkemuseums gamleby Ida Tolgensbakk, Norsk Folkemuseum
14:05-14:25 Kongospor og Kongoblikk – uenighetsfellesskap, friksjoner, forsoning og samlingenes mange stemmer. Om samarbeidsprosjekter og -prosesser mellom personer fra kildegrupper og museumsansatte Tone Cecilie Karlgård, lektor/mangfoldskurator Kulturhistorisk museum, UiO og Mangfoldsnettverket og Isabelle Riziki Maroy, medkurator for Kongoblikk ved KHM i 2016 og medarbeider i Besøkssenteret Norsk Folkemuseum
14:25-14:40 KAFFEPAUSE
14:40-15:00 Da fortellingen om Lende-folkene flyttet inn i sitt gamle hjem. Betydningen av samarbeid mellom museer og frivillighet Siv Ringdal, Norsk Folkemuseum
15:00-16:00 Vandring i museets friluftsmuseum