Hopp til hovedinnhold
 • Logo Crossings200
  1/1

Prosjektorganisering

En styringsgruppe leder arbeidet med jubileet og stimulerer det nasjonale nettverket til en bredde av aktiviteter i jubileumsåret 2025.

 • Gruppebilde av kvinner som sitter samlet.
  1/1
  Interiør i prestegården i Stoughton, Wisconsin. Anno Norsk utvandrermuseum

Styringsgruppa

Styringsgruppa
Tora Aasland Leder
Jørn Holme Nestleder Kulturvernforbundet
Hilde Charlotte Solheim Medlem Anno museums styre
Hanne Aaberg Medlem Norge-Amerikaforeningen
Siv Ringdal Medlem Norsk folkemuseum
Jan Petter Edholm Dickman Medlem Paradox film/SF Studio
Laila Susanne Vars Medlem Samisk høgskole, Kautokeino
Samira Muhudin Medlem Universitetet i Oslo
Ida Kristine Teien Prosjektleder Anno Norsk utvandrermuseum
Terje Mikael Hasle Joranger Fagkoordinator Anno Norsk utvandrermuseum

Sekretariat

Anno Norsk utvandrermuseum er sekretariat for styringsgruppa med blant annet ansvaret for jubileets nettside.

Nettverket

Det nasjonale nettverket er jubileets viktigste samarbeidsparter. Nettverket består av en rekke relevante nasjonale, regionale og lokale organisasjoner, institusjoner og frivillige aktører.

 • Portrett av en eldre kvinne med hvitt hår, halskjede og sort genser.
  Tora Aasland

En hilsen fra styringsgruppas leder

CROSSINGS 200 er kjennemerket til det nasjonale programmet som omfatter Utvandrerjubileet og migrasjonsmarkeringene 2025. 200 år etter at sluppen «Restauration» seilte fra Stavanger til New York med 52 emigranter om bord, er det grunn til både å feire og å markere de store endringene som denne første organiserte utvandringen fra Norge førte med seg, både i Norge og i Nord-Amerika.​

Mange fulgte etter, og de siste 200 år har nesten en million nordmenn utvandret, de fleste til Nord-Amerika. I dag eksisterer omfattende erfaringer, fortellinger og kunnskap om drivkrefter for, og konsekvenser av, utvandring og innvandring. Dagens migrasjoner føyer seg inn i dette, og gir ny kunnskap og læring til alle.
Historiene om norsk utvandring må fortelles og tolkes i vår tid for å gi nye generasjoner barn og unge over hele landet og fra alle kulturer kunnskap og grunnlag for nye perspektiver, ikke minst relatert til innvandringen i Norge.
Målet for det nasjonale programmet CROSSINGS 200 er derfor å gi nye perspektiv på migrasjon, både utvandring og innvandring, å formidle sammenhengen mellom gammel og ny kunnskap gjennom dialog med barn og unge, og å bygge tettere bånd mellom ulike kulturer gjennom kulturmøter.

En rekke offentlige og private organisasjoner, institusjoner og ressurspersoner har bygget opp et omfattende nasjonalt nettverk, som nå teller nesten 100, og som står klar til å utløse sine ressurser. Aktører i Nord-Amerika er inkludert i dette. Noen er godt i gang med planlegging av arrangementer. Det blir 200-års-markeringer med migrasjon som hovedtema gjennom hele året 2025, både i Norge og i Nord-Amerika.

Februar 2024, Tora Aasland, leder av den norske styringsgruppa for CROSSINGS 200

 • Logoen er sammensatt av båtknute som kan ligne infitisymbol, og teksten "Norge og Nord_Amerika

CROSSINGS 200 
1825–2025 
Migrasjon i 200 år

E-post: crossings200@annomuseum.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Visuell profil

In english

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2