Hopp til hovedinnhold

Nye retninger i migrasjonsforskning

I videolenken nedenfor forteller avdelingsdirektør ved Norsk utvandrermuseum, Terje Mikael Hasle Joranger, om nye retninger innen migrasjonsforskningen i USA og Norge.

  • 1/1

Foredrag i regi av Norwegian-American Historical Association (NAHA)

Foredraget ble holdt i regi av Norwegian-American Historical Association (NAHA) i USA i anledning vårmøtet for foreningens medlemmer 14. mai 2020. Medlemsmøtet, som opprinnelig skulle holdes fysisk, ble senere omgjort til nettmøte. Amy Boxrud, NAHAs direktør, innleder møtet. Moderator er Daron W. Olson, medlem nyeretningslinjer av NAHAs styre og ansatt ved Indiana University East i Richmond, Indiana.
Norsk utvandrermuseum har arkivmateriale og kildemateriale som belyser den norske utvandringshistorie, og dessuten har museet faglig kompetanse innen temaet migrasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2