Hopp til hovedinnhold

ARKIV OG SAMLING

Norsk Utvandrermuseum har et av landets største samlinger knyttet til emnet migrasjon, med spesielt vekt på den norske historien om utvandring og hjemvandring.

Samlingene består av bygninger, gjenstander, bøker og arkivalia. Her finner du blant annet fotografier, amerikabrev, avisutklipp, lydbånd-intervjuer, emigrantagent-arkiver, reklamemateriell og flere små og store privatarkiver.

Se mer om våre samlinger her:

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1