LÅVEN

Snåre Larsson Såkvitne fra Granvin i Hardanger utvandret til Amerika i 1856 sammen med kona Ranveig og tre barn. Han bygget denne låven på tidlig 1860-tallet i Higlandville i Iowa.

  • F1020024.JPG

Låven inneholdt fjøs, høyloft, grisehus samt et hønsehus i enden av tilbygget. Den kom til museet i 1988 sammen med kornkrybba.


  • laven_flyttning3.jpg
  • laven_flyttning2.jpg
  • laven_flyttning4.jpg
  • saquintelaven.jpg
  • Laven_migrasjonsmuseet_utvandringsmuseet.jpg