Hopp til hovedinnhold

UTVANDRER OG INNVANDRER - TO SIDER AV SAMME SAK?

Siden 1967 har Norge vært et netto innvandringsland, og dagens innvandring preger nyhetsbildet vårt. Men har ikke også nordmenn utvandret og bosatt seg for godt i andre land? Vi sammenligner den norske innvandringen til USA og tilpasningen til det amerikanske samfunnet med tilpasningen blant innvandrergrupper i Norge i dag.

  • Elever fra videregående på skoleopplegg på Norsk utvandrermuseum
    1/1


Målgruppe: den videregående skolen

Aktuelle læreplanmål: Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Folkehelse og livsmeistring (samfunnskunnskap), Gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering (sosiologi og sosialantropologi). Undervisningen er også relevant for fagene historie, norsk, engelsk og flerfaglige opplegg.

Periode: uke 10-13, 16-17

Varighet: to timer.

Pris: kr 50,- per elev

Påmelding: Terje M. Hasle Joranger. Terje.Mikael.Hasle.Joranger@annomuseum.no

Mobil: + 47 95 85 47 91

Vi legger vekt på kreativ læring ved undervisning i hovedbygget på museet, en omvisning i Kindredhuset, Utvandrerkirken og avslutter med en mini-time og gruppeoppgave i skolestua. De antikvariske bygningene på museumsområdet er oppført av norskamerikanere i USA og er flyttet til museet der de inngår som en del av museets formidling. Det legges vekt på dialog og refleksjon i dette opplegget. Maksimalt 30 elever pr. gruppe.

Gjennomføring kan gjøres ved fysisk besøk med omvisning ved museet eller ved skolebesøk fra museets direktør på skolen for en klasse eller gruppe. Ta kontakt for nærmere opplysninger.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2