Hopp til hovedinnhold

UTVANDRERKIRKEN

Kirkene var sentrale elementer i livet til de norske i Amerika, både som religiøse og sosiale møtesteder. Oak Ridge Lutheran Church, som det opprinnelig het, ble bygget i 1896 av nordmannen Ole Haraldsen. Kirken ble bygget på et høydedrag utenfor byen Houston, sør-øst i Minnesota.

 • Utvandrerkirken på friluftsmuseet
  1/1

HISTORIE

I 1854 ble det opprettet en menighet i Highland Prairie, Houston county, sør-øst i Minnesota. I 1865 bygde de sin egen kirke. Enda noen år senere – i 1888 – skilte åtte familier seg ut av denne menigheten og  dannet sin egen, nemlig Oak Ridge, som denne kirken het. De beholdt samme presten, vi tror at de ville ha sin egen menighet nærmere der de bodde. I begynnelsen ble gudstjenestene holdt i skolehuset. Men i 1896 ble altså denne kirken bygd. De fikk kjøpt blyglassvinduene i skipet, alteret, døpefonten og kirkeklokka fra Moderkirken som hadde blitt nybygd. I spissen for byggingen stod Ole Haraldsen, opprinnelig fra Telemark.

Utover 1950-60-tallet fikk menigheten færre og færre medlemmer, og i 1967 ble den nedlagt, men kirkegården holdes fortsatt i hevd. Kirken stod tom fra 1967 og helt frem til menighetsrådet  donerte den til museet i 1992.

Altermaleriet hadde heldigvis blitt tatt vare på av et medlem i menighetsrådet, som hadde lagret det sammenrullet under senga si i alle disse årene. Det hadde fått ganske hard medfart, men vi fikk det restaurert av malerikonservator på Maihaugen.

I dag brukes kirken til gudstjenester, vielser, konserter og andre kulturarrangementer. ​

 • Bryllupsbildet fra 1960-tallet inne i utvandrerkirken
  1/1

BYGNINGEN

Kirken bestod i første omgang kun av skipet og et lite kor. Det var det bygd et lite klokketårn oppe på taket av skipet. Da kirken ble demontert og tatt ned for flytting til museet fant man himlingsbord med merker etter klokketauet.

Vi tror at tårnet ble påbygd i 1908. Dette årstallet er nemlig malt med grønn maling på innsiden av tårnet. Tårnet er bygd løst og boltet fast til kirka med tre store bolter på hver side. Vi tror også at kirka i 1908 fikk nytt kor. Denne åpningen ble sagd ut for hånd, - vi kan se sporene etter saga – og det nye koret slik det er i dag ble bygd på, og det gamle koret ble da flyttet og bruk som sakresti.

På 1930-tallet ble hele kirka jekket opp, og det ble bygd kjeller under som fungerte som et slags samfunnshus og møtelokale. I Amerika er det ingen statskirke, - menigheten måtte tjene sine egne penger, og utleie og forskjellige arrangementer i kjelleren var en måte å få inn penger på.

Kirken har ikke alltid sett slik ut innvendig. Veggene var i begynnelsen i mørkebrunt treverk og taket var lyseblått. En gang på 1930-tallet fikk også veggene innvendig en brystning dekket med malte stansede tinnplater, som var en mote på den tiden.

Disse tinnplatene var dessverre i så dårlig forfatning at de ikke kunne settes opp igjen. De hadde rustet slik at veggene under også var veldig stygge. Derfor valgte vi å male veggene. Fargen er valgt ut fra den fargen som de malte tinnplatene hadde. 

Da menigheten ble nedlagt, ble også mye av interiøret solgt på auksjon. Heldigvis gikk ryktene om at kirka hadde blitt flyttet og satt opp igjen i Norge, slik at både bibelen, korallboka, de grønne dukene på alteret og prekestolen og ikke minst døpefonten kom på plass igjen. Kirkebenkene hadde også blitt solgt og kun en original benk stod tilbake. Vi arbeider med å skaffe benker fra en annen norsk-amerikansk kirke.

 • Mange folk under en gudstjeneste inne i utvandrerkirken
  1/10
 • Interiør i utvandrerkirken under oppbyggingen av kirken på friluftsmuseet. Her uten dører og vinduer
  2/10
 • Utsiden av utvandrerkirken under oppbyggingen
  3/10
 • Utsiden av kirken under oppbyggingen
  4/10
 • Interiør i kirken under oppbyggingen, vinduer og dører snart på plass.
  5/10
 • Interiør i kirken under oppbyggingen. Stiger og annet verktøy blir flittig brukt.
  6/10
 • Spiret på kirken heises opp på taket med en heisekran
  7/10
 • Kirken nærmer seg ferdig under oppbyggingen, her på utsiden.
  8/10
 • Den amerikanske kirken ute på friluftsmuseet på Norsk Utvandrermuseum
  9/10
 • Skoleelever på besøk i utvandrerkirken
  10/10

TIDSLINJE

(Kildene er Oak Ridge menighetens årsmøteprotokoll, avisartikler, personlige korrespondanse i museets arkiver og egen erfaring.)


1854 – Et norsk-amerikansk kirkemenighet blir grunnlagt ved Highland Prairie i nærheten av Bratsberg, et lite settlement med mange norske innvandrere i det sørøstlige Minnesota.

1865 – Den første norskamerikansk kirken ved Highland Prairie er ferdig.

1869 - Pastor Kristian Magelsson (1839-1921) blir prest ved kirken.

1887, 31 juli - Åtte familier i Highland Prairie menigheten bestemmer seg for å skape sin egen menighet ved skolehuset sitt under navnet «Maloney Menighet». Kristian Magelsson er prest ved Highland Prairie og Maloney.

1895, 3. mars - «Det første Menigheds Møde paa Oak Ridge». Menigheten får navnet: «Oak Ridge Norsk Evangeliske Lutherske Menighed of Houston County, Minnesota». Omtrent samtidig blir «Maloney Menighet» lagt ned. En tomt på ca. 2 da kjøpes. Ole Haraldson, H. Ekre, og A. Anderson får i oppdrag å skaffe sten til kirkens grunnmur og få muren ferdig til 10. oktober. Møtet bestemmer at kirken skal bygges: «34 fod lang, 26 fod bred og 14 fod høy».

Menighetens årsmøteprotokoll føres på norsk.

1895, 24. april - «Ladies Aid» (Kvinners Hjelpeforening) blir etablert. Med tiden blir aktivitetene til «Ladies Aid» den sikreste og største enkelt inntektskilden for menigheten.

1896, 23. februar – Menigheten bestemmer seg for å gå i gang med selve kirkebygget. Ole Haraldsen får oppdraget ved å bygge kirken, til en pris av $1.75 pr. dag. En annen snekker, Ole Nygaard, ble også hyret.

Menigheten bestemmer også at kirken:

 • Skal ha tre vinduer på hver side, og vinduene skulle være 8 fot høg;
 • Skal ha dobbel dør på framsiden;
 • Skal bygges et kor på baksiden av kirken som skulle være 10 fot bred, 12 fot lang og 10 fot høg, med et vindu på hver side;
 • Skal bygges med tårn, 6 fot «square» [sic.] og høg spir.

Det bestemmes at: «Bygningskomiteen skal forsøge at faa Kjøbe af Highland Prairie Menighed af Indbod i den Gamle Kirke hvad som kunde benyttes.» Det gjaldt bl. a. vinduene, alteret, døpefonten, kirkeklokken og en del andre ting.

De åtte familiene som hadde stått bak Maloney menighet siden 1887, blir formelt innrullert som de første medlemmer av den nye Oak Ridge menigheten.

1897, 18. juli – Kirken blir vigslet for første gang. Kristian Magelsson formelt kalt til prest ved Oak Ridge.

1903 – Det bestemmes at «et lite hus» som står ved kirken skal få ny grunnmur. Det skal også kles og males innvendig. Trolig var dette kirkens «vetlehus». Huset er senere blitt borte, uvisst når.

1904 –Menigheten vedtar: «At kjøbe et Orgel af Moen til 71.00 dersom man efter prøve finder det tjenligt».

1908 - Menigheten bygger klokketårn utenpå det gamle skipet. Kostnaden er $446,38. Det bygges galleri inne i kirken og et nytt kor. Det gamle koret snus 900 og settes på bygget som sakristi. Prekestolen flyttes og et lite rom bak prekestolen bygges,

1910 – Menigheten beslutter å holde en norsk religionsskole for to måneder om sommeren. Det er uvisst når menigheten sluttet med dette.

1914 – Nils Stokfleth Magelsson (1880-1960) overtar som prest etter sin far.

1922 - 1926. Kirkebygget med tårn, skip, kor og sakristi, jekkes opp nesten 2 meter. Det bygges en ordentlig kjeller med full høyde og støpt gulv under det hele. Bygget ble jekket ned igjen.

Det er mulig at det var i disse årene at hele interiøret – til og med himlingen – blir kledd med stansede stålplater, en stil som var vanlig på den tiden i offentlige forsamlingslokaler s.s. klubbhus, butikker og spisesteder.

1924 – Fra og med årsmøtet i 1924 føres menighetens regnskap på engelsk. Årsmøteprotokollen føres fremdeles på norsk.

1928-1930? – Kirkens menighet på sitt største med ca. 75 medlemmer. Fra 13. desember 1928 føres menighetens årsmøteprotokoll på engelsk.

1930, 11. desember – Menigheten bestemmer at annenhver gudstjeneste skal være på engelsk.

1939 – Kvinneforeningen etablerer en søndagsskole. Muligens er dette gjort fordi man ikke lenger evner å holde en norskspråklig religionsskole ved kirken.

1944, 14. desember – Menigheten vedtar: «etter bønn fra fru Muhle som ikke er så flink i engelsk, skal [det] holdes en norskspråklig gudstjeneste av og til.»

1947 - Kirken blir renovert. En kullfyrt ovn settes inn. Senere blir en oljefyrt ovn installert. Hele utsiden kledd med asbestplater. Det er mulig at det er på dette tidspunktet kirken får innlagt vann og avløp.

1949 - Isak R. Gronlid (1897-1979) overtar som prest etter Nils S. Magelsson.

1965 – Siste konfirmasjon i kirken. «Oak Ridge Cemetery Association» blir stiftet for å ivareta gravplassen rundt kirken. Eierskap til kirken, kirkens tomt, gravplassen o.a. eiendom overføres fra menigheten til «Oak Ridge Cemetery Association», som dermed blir menighetens arvtager.

1966 – Siste dåp, bryllup, nattverd og begravelse ved Oak Ridge.

1967, 25. mai – Menighetens medlemmer vedtar enstemmig å legge ned menigheten fra 1. januar 1968.

1967, 1. juni – Isak Gronlid går av som prest, men lover å fortsette ut året med en gudstjeneste i måneden.

1967, 20. desember – Siste gudstjeneste i kirken ved Oak Ridge.

1967, 30. desember – Siste møte i menigheten ved Oak Ridge.

1968, 20. juni – Auksjon av menighetens eiendeler, deriblant kirkebenkene.

1973, langfredag – Kirkens klokke stjeles. Senere er den funnet igjen og gitt til Highland Prairie kirken, hvor den er i dag.

1992, mars– Direktør Knut Djupedal besøker kirken og bestemmer at man vil forsøke å få den til Norge. «The Oak Ridge Cemetery Association» gir kirken til museet.

1994 -1997 – Kirken demonteres. Stålplatene på interiøret må kastes. Den utvendige asbestkledningen kastes. Det opprinnelige kledningen av tre kommer til syne i forbausende god stand. Den opprinnelig døren til sakristiet kommer også til syne. Demonteringen blir gjort av Brian Betteridge, Decorah, Iowa, og hans ansatte.

Rosevinduene i koret blir restaurert på verksted i Decorah. De øvrige vinduene trenger ikke restaurering. De pakkes og sendes til Norge. Ved ankomsten er de nesten 140 år gammel og fremdeles like fine.

1998 – Kirken ankommer Norge i to kontainere.

1999-2002 – Kirken gjenreises på museets tomt i Åkershagan. Hele prosjektet fra begynnelsen til slutt støttes økonomisk av Ralph Engelstad, O. Jay og Pat Tomson, «The Norwegian Emigrant Museum, Inc.» ved Christian og Betsy Skjervold, Nordmanns-Forbundet og mange enkeltpersoner i Norge og USA. Prosjektet gjennomføres av Brian Betteridge fra Decorah og Sigurd Fuglseth fra Stange.

Mange originale gjenstander fra kirken som ble solgt på auksjon i 1967, blir donert til museet, m. a. døpefonten.

Altertavlen restaureres av restaureringsverkstedet på Maihaugen.

2002, 10. august – Gjenreisingen ferdig ute og inne. Nils og Marie Lang-Ree gir en ny klokke til kirken.

2002, 11. august – Kirken vigsles på nytt av fung. biskop Ole Elias Holck som «Den norske utvandringens Minnekirke.»

2002, 18.august - Den første ordinære gudstjenesten etter gjenreisingen. To barn døpes.

2002, 28. september - Det første bryllupet i kirken etter gjenreisingen.

2002, 1. november – Stortinget som siden 1914 har forvaltet en «Mindegave til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika», gitt i anledning av grunnlovsjubileet det året, overfører minnegaven i sin helhet til Norsk utvandrermuseum. Midlene brukes til å betale gjenreisingen av kirken. Fordi det er Stortinget som forvalter minnegaven, må det vedtas en særskilt lov i saken («Lov om avvikling av stiftelsen «Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika» og overføring av stiftelsens kapital til stiftelsen «Norsk Utvandrermuseum».» LOV 2002-01-11-1).

Mellom 11. august 2002 og 1. september 2018 har det vært 85 gudstjenester i kirken, med til sammen 56 dåp og 32 bryllup. Ellers har kirken vært brukt til konserter, foredrag, juletrefester, sommerkveldsfester og storstue for Norsk Utvandrermuseum.

Den 18. juli 2022, var det være 125 år siden kirken ble vigslet for første gang. De delene av kirken som kommer fra den første norskamerikanske kirken ved Highland Prairie, vil da være nesten 160 år gammel.

Oak Ridge Church slik den antagelig var ca. 1897.

 • En tegning av utvandrerkirken. Oak Ridge Church slik den antagelig var ca. 1897.
  1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2