Hopp til hovedinnhold

UTVANDRING OG IDENTITET

Hvordan utvandret mennesker fra Norge til andre land? Hvordan ble deres norske identitet påvirket av møtet med det nye hjemlandet? Vi fokuserer på kreativ læring ved en omvisning i bygningene ved museet og en sammenligning av innvandringen fra Norge i USA og dagens innvandring til Norge i dag.

  • Mor og far med to barn utenfor huset sitt anno 1880
    1/1

Målgruppe: den videregående skolen

Aktuelle læreplanmål: Folkehelse og livsmeistring, Undring og utforsking (samfunnskunnskap), Gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering, Drøfte ulike oppfatninger av begrepet kultur, og sammenligne kulturfenomener innad i og mellom kulturer (sosiologi og sosialantropologi). Undervisningen er også relevant for fagene historie, norsk, engelsk og flerfaglige opplegg.

Periode: uke 10-13, 16-17

Varighet: to timer.

Pris: kr 50,- per elev

Påmelding: Terje M. Hasle Joranger. Terje.Mikael.Hasle.Joranger@annomuseum.no /

+ 47 95 85 47 91

Vi forteller om den norske utvandringen til Amerika, hvordan de norske innvandrerne tilpasset seg det amerikanske samfunnet og hvordan de utviklet en særegen gruppeidentitet i det nye samfunnet. I dette opplegget blir elevene med på en omvisning på museet som knyttes opp mot gjenstander og som avsluttes med spørsmål helt til slutt. Vi kan ta inntil 30 elever om gangen.

Gjennomføring kan gjøres ved fysisk besøk med omvisning ved museet eller ved skolebesøk fra museets direktør på skolen for en klasse eller gruppe. Ta kontakt for nærmere opplysninger.