Hopp til hovedinnhold

WHITENESS: HVA BETYR DET Å VÆRE HVIT?

Norskamerikanerne ble av den angloamerikanske eliten vurdert som ønskede innvandrere. De rangerte høyt i det etniske hierarkiet av ulike folkegrupper i Amerika på grunn av deres nordiske opphav, religion og lyse hud. Lignende hierarkier finnes i mange samfunn, også i dagens Norge. Vi legger vekt på en historisk framstilling av privilegier i USA med grunnlag i hvithet, klasse og kjønn sammenlignet med myndighetenes politikk overfor urfolk og minoriteter i Norge.

  • Bilde av utvandrere på ferd, anno 1880
    1/1

Målgruppe: den videregående skolen

Aktuelle læreplanmål: Folkehelse og livsmeistring, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk og identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/ Sáepmie (samfunnskunnskap), Drøfte utfordringer og muligheter som følger av kulturelt mangfold, Drøfte betydningen av kulturforståelse og interkulturell kompetanse i et demokratisk og mangfoldig samfunn (sosiologi og sosialantropologi). Undervisningen er også relevant for fagene historie, norsk, engelsk og for flerfaglige opplegg.

Periode: uke 10-13, 16-17

Varighet: to timer.

Pris: kr 50,- per elev

Påmelding: Terje M. Hasle Joranger. E-post: Terje.Mikael.Hasle.Joranger@annomuseum.no /

+ 47 95 85 47 91

Undervisningsopplegget forklarer begrepet hvithet, en sosial konstruksjon som betegner visse privilegier som ligger til en viss gruppe i et samfunn mens andre grupper står uten disse privilegiene. Vi trekker fram hvordan de norske innvandrerne i Amerika befant seg en posisjon i det amerikanske samfunnet som ga dem rettigheter i samfunnet. Andre folkegrupper, bl.a. den amerikanske urbefolkningen, asiater og afroamerikanere var grupper som rangerte lavere på rangstigen på grunn av ulike årsaker. Vi legger opp til undervisning med refleksjon og oppgaver underveis. Vi kan ta inntil 30 elever om gangen.

Gjennomføring kan gjøres ved fysisk besøk med omvisning ved museet eller ved skolebesøk fra museets direktør på skolen for en klasse eller gruppe. Ta kontakt for nærmere opplysninger.