Hopp til hovedinnhold

Tidslinje

  • En avlang evighetskalender i papp i en mørk treramme. Kalenderen har en rund skive som kan dreies for å vise korrekt dato. Fint dekorert med grafiske elementer fra tidlig 1900-tall.
    1/1
    Evighetskalender i ramme. Rundskive. Søndag til lørdag. Alle årets måneder (januar til desember), i tillegg til januar og februar for skuddår. Anno Glomdalsmuseet

1825

Sluppen Restauration seilte fra Stavanger til New York med 52 norske emigranter.

1836

Den regelmessige årlige utvandringen fra Norge tar til.

1839

Ole Rynnings reisehåndbok Sandfærdig Beretning om Amerika, til Oplysning og Nytte for Bonde og Menigmand ble utgitt. Boka ble en viktig informasjonskilde for emigranter.

1841

The Preemption Act. Loven ga en bosetter rett til å kjøpe offentlig jord til en fastsatt minimumspris.

1843

Den første norske menigheten dannes i Wisconsin.

1845

Den første norske kirken ble innviet i Muskego.

1846

Iowa ble den 29. delstaten i USA

Eielsens synode (haugiansk kirkeretning) dannes i Wisconsin.

1847

Den første norskspråklige avisen Nordlyset ble utgitt.

1848

Wisconsin ble den 30. delstaten i USA

1848

Marcus Thrane og Thranebevegelsen krevde allmenn stemmerett og bedre kår for underklassen.

1849

Opphevelsen av den britiske navigasjonsakten.

1850

Quebec ble ankomsthavn for norske immigranter. Mellom 1850 og 1865 seilte de fleste norske emigrantskip til Quebec

1850

Rundt 100.000 svensker innvandrer til Norge i annen halvdel av 1800-tallet.

1851

Québec i Canada destinasjon for hele 87 prosent av norske emigranter mellom 1851 og 1865.

1851

Husmannsloven sikret mer forutsigbare vilkår for husmenn.

1852

Oleana, Ole Bulls idealkoloni dannes i Pennsylvania.

1853

Den norske synode (kirkeretning) dannes.

1855

Castle Garden ble etablert som immigrant-mottak i New York.

1858

Minnesota ble den 32. delstaten i USA.

1861

Den amerikanske borgerkrigen startet. Også norske immigranter deltok.

1865

Den amerikanske borgerkrigen var slutt.

Luther College, den første norske presteskole, etableres i Midt-Vesten.

1862

Homestead Act vedtas i den føderale kongressen.

The US-Dakota War.

1866

Begynnelse første store emigrasjonsbølge.

1867

Alle emigranter måtte heretter bli registrert i emigrantprotokollen hos politiet i havna de skulle reise fra.

1868

The Fourteenth Amendment gjorde at barn født i USA automatisk fikk amerikanske statsborgerskap.

1870

Fifteenth Amendment gir stemmerett til alle uansett etnisitet og hudfarge.

1870

Første store emigrasjonsbølge avtar.

Mellom 1870 og 1880 korter overgang fra seilskip til dampskip overfartens varighet.

1873

Økonomiske nedgangstider i USA bremser innvandringen.

1874

Den ukentlige avisen Decorah-Posten ble utgitt i Decorah, Iowa

1877

Begynnelse andre store emigrasjonsbølge.

1880

Den danske Thingvallalinjen etablerte den første direkte passasjerruten fra skandinavia til Nord-Amerika.

1888

Statsborgerskapsloven regulerer hvem som kan bli statsborger i landet.

1889

Nord Dakota ble den 39. staten i USA.

1892

Ellis Island tok over fra Castle Garden som immigrant-mottak i New York.

1893

Nedgangstider i Amerika førte til en nedgang i utvandring fra Norge.

1893

Slutt på andre store emigrasjonsbølgen.

1895

Sons of Norway ble grunnlagt.

1898

Manitoba Expedition med samiske familier og reinsdyr til USA.

1903

Begynnelse tredje store emigrasjonsbølge.

1905

Unionsoppløsningen

1907

Nordmanns-Forbundet dannes i Oslo.

1910

Antallet norsk-amerikanere passerte én million iflg folketellingen.

1910

Slutt tredje store emigrasjonsbølge

1913

Den Norske Amerikalinjen begynte å seile direkte fra Norge.

1914

Begynnelse første verdenskrig.

Jubileumsutstillingen på Frogner med egen utvandrerutstilling.

1917

USA erklærer Tyskland krig.

1917

Passplikt til Norge ble innført

1918

Babel Proclamation av Iowas guvernør forbød andre språk enn engelsk brukt offentlig.

1918

Første verdenskrig tok slutt.

1921

The Emergency Quota Act. Loven som innførte et kvotesystem for immigranter.

1924

The Immigration Act var en videreføring av loven som begrenset innvandringen til USA.

1925

Hundreårs-jubileet for den norske utvandringen ble markert med en stor utstilling i Minneapolis/St Paul.

1928

Lov om ordning av visse jordspørsmål ga husmenn forkjøpsrett til sine husmannsplasser.

1929

Innvandrerlov gir permanent oppholdstillatelse til innvandrere i USA.

1930

Norsk utvandring til Canada øker som følge av amerikanske kvotelover.

1940

Begynnelse andre verdenskrig.

1945

Andre verdenskrig tar slutt.

1946

Utvandring fra Norge til Nord-Amerika det første tiåret andre verdenskrig.

1955

Kindredhuset fra Nord Dakota ble gjenreist på Norsk folkemuseum. Dette regnes som begynnelsen til Norsk utvandrermuseum.

1960

Arbeidsinnvandring fra Sørøst-Europa, Jugoslavia, Tyrkia og Pakistan starter.

1967

Norge fra netto utvandringsland til netto innvandringsland.

1969

Slutten 1960-årene første bølge av norsk flyttestrøm av pensjonister til Spania.

1972

Norsk utvandrermuseums norsk-amerikanske bygninger ble flyttet fra Oslo til Domkirkeodden i Hamar.

1975

150-års jubileet for utvandring.

Topp-år for arbeidsinnvandring fra Sørøst-Europa, Jugoslavia, Tyrkia og Pakistan.

Innvandringsstopp og begrensning av innvandring til Norge.

1980

1980-årene andre flyttebølge av norske pensjonister til Spania.

1993

Mange flyktninger kommer pga krigen på Balkan.

1996

Utvandrermuseet ble flyttet til sin nåværende plassering på Åkershagan i Stange.

Nettverksmigrasjon - pensjonistmigrasjon skaper jobbmarked for andre norske yrkesgrupper.

1998

Innvandring fra Somalia pga krig.

2000

175-års jubileet for utvandring.

Netsttedet Det løfterike landet ble publisert.

Stor utvandring fra Norge i tiårene framover. Utvandrerne for en stor andel innvandrere fra andre land som har bodd i Norge en periode.

2004

Enklere for EU-borgere å innvandre til Norge. Mange arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen begynner å komme.

2010

Nordmenn kjøper ferieboliger i Tyrkia utover på 2000-tallet.

2015

Mange asylsøkere kommer fra Syria og Afghanistan.

2016

Strengere grensekontroll i EU fører til sterk nedgang i antallet flyktninger.

2017

7-8000 nordmenn har feriebolig i Alanya.

2022

Russland invaderer Ukraina: økt innvandring fra Ukraina til Norge.

2025

200-års utvandrerjubileum

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2