200 ÅRS MARKERING - 2025

Anno Norsk utvandrermuseum har tatt initiativ til å inneha en nasjonal rolle i 200-årsmarkeringen av den første organiserte oversjøiske utvandringen fra Norge til Amerika i 2025.

  • 1/1

I juli 1825 forlot sluppen «Restauration» Stavanger havn med 52 personer med kurs for New York, og denne oversjøiske vandringen dannet begynnelsen på en folkevandring som i stor grad har preget norsk historie. Siden 1825 har ca. en million nordmenn utvandret fra Norge til andre land, hovedsakelig til Nord-Amerika og da særlig til USA og Canada, men også til Sør-Amerika, Afrika og Oseania. Nest etter Irland er Norge det land i Europa som avga flest emigranter til USA i forhold til folketallet.

Museets eierstiftelse, Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter, utgjør hovedkomité for markeringen. Rollen som nasjonal aktør og koordinator for markeringen i 2025 innehar museet i henhold til et mandat fra Anno Museums styre og ledelse. Fram mot markeringen av den norske utvandringen til Amerika i 2025, har museet som ambisjon å knytte sammen et nettverk av lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité på besøk

Den 13. juni fikk Norsk utvandrermuseum besøk av representanter av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, representert ved leder Anniken Huitfeldt (AP) og Hårek Elvenes (H). Sammen med deltakere fra Anno Museum, stiftelsesstyret ved Norsk utvandrermuseum, fylkesrådet, kommunen og Stange Historielag fikk de orientering om museets formål og planer for 200-årsmarkeringen for norsk utvandring i 2025.

Deltakerne fikk en omvisning i museets arkiv og i de antikvariske bygningene i museumsparken. De hilste også på historiker Daron W. Olson fra Indiana University East i USA, som forsket på arkiver ved museet, og museets hospitant Annie Smith fra Brigham Young University i Utah, USA.

I et takkebrev etter besøket, skrev stortingskomitéens leder Anniken Huitfeldt følgende:

«Vi syntes (…) det var særlig interessant å få et innblikk i hvordan dere planlegger forberedelsene av den viktige 200-årsmarkeringen av den norske utvandringen til USA i 2025. Museet har en viktig oppgave i form av å belyse den kulturelle utvikling i innvandringsland og deres forhold til Norge og norsk kultur, og å kunne lære av dette og å dra forbindelsene til nyere innvandring i Norge.»

Deretter sendte komitélederen sine lykkeønskninger med det videre arbeidet og forberedelser av jubileet i 2025.