200 ÅRS MARKERING - 2025

Anno Norsk utvandrermuseum har tatt initiativ til å inneha en nasjonal rolle i 200-årsmarkeringen av den første organiserte oversjøiske utvandringen fra Norge til Amerika i 2025.

  • 1/1

I juli 1825 forlot sluppen «Restauration» Stavanger havn med 52 personer med kurs for New York, og denne oversjøiske vandringen dannet begynnelsen på en folkevandring som i stor grad har preget norsk historie. Siden 1825 har ca. en million nordmenn utvandret fra Norge til andre land, hovedsakelig til Nord-Amerika og da særlig til USA og Canada, men også til Sør-Amerika, Afrika og Oseania. Nest etter Irland er Norge det land i Europa som avga flest emigranter til USA i forhold til folketallet.

Museets eierstiftelse, Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter, utgjør hovedkomité for markeringen. Rollen som nasjonal aktør og koordinator for markeringen i 2025 innehar museet i henhold til et mandat fra Anno Museums styre og ledelse. Fram mot markeringen av den norske utvandringen til Amerika i 2025, har museet som ambisjon å knytte sammen et nettverk av lokale, nasjonale og internasjonale aktører.