Besøke museet?

Museet er nå stengt for sesongen.

Ta kontakt for å avtale omvisninger.

 (Foto/Photo)

Ny bok om aktuell tematikk

Nordic Whiteness and Migration to the USA. A Historical Exploration of Identity.

 (Foto/Photo)

MIN STREK - VÅR HISTORIE

Nytt skoleprosjekt

 (Foto/Photo)

Nye retninger i migrasjonsforskningen

 (Foto/Photo)

Administrasjonsbygget