(Foto/Photo)

Velkommen

Besøke museet?

Kontakt oss for et besøk

Telefon 62 57 48 50
 (Foto/Photo)

Ny utstilling

 (Foto/Photo)

Månedens gjenstand

 (Foto/Photo)

Nye produkter

 (Foto/Photo)

For skoleklasser

 (Foto/Photo)

«Hvithet» og identitet blant nordiske utvandrere til USA

 (Foto/Photo)

Drømmer over grenser

 (Foto/Photo)

Hold din fest på Utvandrermuseet