Hopp til hovedinnhold

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAP

Hvordan levde de norske innvandrerne i Amerika, og hvordan tok de tak i sitt nye liv? Ble de stående utenfor det løfterike amerikanske samfunnet, eller var de aktivt med på å forme det?

  • Gammelt foto av elever og lærere
    1/1

Målgruppe: den videregående skolen

Aktuelle læreplanmål: Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Undring og utforsking (samfunnskunnskap), Gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering (sosiologi og sosialantropologi). Undervisningen er også relevant for fagene historie, norsk, engelsk og flerfaglige opplegg.

Periode: uke 10-13, 16-17

Varighet: to timer.

Pris: kr 50,- per elev

Påmelding: Terje M. Hasle Joranger. E-post Terje.Mikael.Hasle.Joranger@annomuseum.no Mobil: +47 95 85 47 91

Vi lager et opplegg der vi knytter tematikken til den norske utvandringen til Amerika, hvordan de norske innvandrerne tilpasset seg det til det amerikanske samfunnet. Elevene blir først med på en fysisk omvisning på museet, en mini-time i skolestua etterfulgt av et gruppearbeid. Det legges opp til refleksjon underveis.  Vi kan ta inntil 30 elever om gangen.

Gjennomføring kan gjøres ved fysisk besøk med omvisning ved museet eller ved skolebesøk fra museets direktør på skolen for en klasse eller gruppe. Ta kontakt for nærmere opplysninger.