Hopp til hovedinnhold

Samarbeidspartnere og relevante institusjoner

Her finner du informasjon og lenker til andre institusjoner og foreninger tilknyttet migrasjonsfeltet.

Nasjonalbiblioteket

Bibliografi om norskamerikanske emner

Nasjonalbiblioteket

Nettstedet viser et representativt utvalg norskamerikansk materiale fra bøker, Amerikabrev, fotografier og lyd med lenker til organisasjoner og foreninger som jobber med norskamerikansk .

Nasjonalbiblioteket

Denne lenken under Det løfterike landet viser en oversikt over organisasjoner, institusjoner og foreninger, historielag i USA, genealogiske ressurser, museer og arkiver i USA og læresteder grunnlagt av norskamerikanere.

Library of Congress – American Memory

Dette er del av Library of Congress’ digitale bibliotekprogram. Inneholder over 70 samlinger som bidrar til å fortelle Amerikas historie men også fra norsk-amerikanernes historie.

The Norwegian Immigration Association

The Norwegian Immigration Association samler og bevarer historien til norske immigranter i New York. De bidrar til å belyse immigranthistorien til norske innvandrere på østkysten.The NIA Research Center holder til på biblioteket til den Norske Sjømannskirken på Manhattan.

Universitetet i Oslo

Amerikanorske opptak og transkripsjoner fra intervjuer og lydklipp blant norskamerikanere i perioden 1931-2015. Opptakene er tilgjengelige for forskning og viser hvordan immigrantspråk lever og dør og hvordan norskamerikanerne har levd sine liv i en flerspråklig virkelighet.

Det norskamerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge)

Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har siden 1984 arrangert en rekke seminarer innen norsk-amerikanske studier. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. Tidsskriftet Norwegian-American Essays utgis i etterkant av seminarene. Foreningen er representert i styret ved Norsk utvandrermuseum og forskningssenter.

The Norwegian-American Historical Association (NAHA)

Grunnlagt 1925. Foreningen har kontor og arkiv ved Saint Olaf College i Northfield, Minnesota og har som formål å samle, bevare og tolke norskamerikansk historie og kultur. Foreningen utgir bøker om dette temaet og dessuten tidsskriftet Norwegian-American Studies.

Vestnorsk utvandringssenter

Lokalisert på Sletta, Radøy i Nordhordland med fokus på migrasjon og kulturmøter i fortid og nåtid. Senteret er en del av det konsoliderte Museumssenteret i Hordaland.

Norwegian American Genealogical Center & Naeseth Library

Senter i Madison, Wisconsin som har en større samling lokalhistorisk materiale fra Norge og USA. Staben behandler slektsforespørsler og publiserer materiale til alle som ønsker å vite mer om sine norske røtter.

Vesterheim, The National Norwegian-American Museum & Heritage Center

Dette er det største norskamerikanske museet i USA med stor gjenstandsamling og antikvariske bygninger. Museet ligger i Decorah, Iowa og har mange arrangementer og håndverkskurs. Museet arrangerer også studieturer til Norge for å knytte bånd mellom kunstnere og institusjoner mellom landene.

Nordic Museum

Grunnlagt i 1980 og samler inn, bevarer og er det største museet i USA som formidler kulturarven til innvandrere fra de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Museet ligger i bydelen Ballard i Seattle, Washington.

Livsreise

Museum og besøkssenter i Stoughton, Wiscsonsin som formidler den norskamerikanske identiteten til Stoughton og omegn. Museet har utstillinger og areal for møter i forbindelse med slektsgransking.

Sons of Norway/ Sønner av Norge

Den største organisasjonen av personer av norsk herkomst i USA. Fremmer norsk kulturarv i USA og Norge. Hovedkontoret ligger i Minneapolis. Foreningen har losjer over hele USA og også i Norge. Utgir medlemsbladet Viking.

Døtre av Norge

Døtre av Norge er en ideell organisasjon som har som formål bevare norsk kulturarv i Amerika. De utgir avisen Døtre av Norge/Daughters of Norway som inneholder historier om nordmenn og norsk-amerikanere. Det er 19 losjer i det vestlige USA.

Norwegian-American Bygdelagenes Fellesraad

Bygdelagenes Fellesraad, som ble grunnlagt 17. november 1916, er en paraplyorganisasjon for 32 bygdelag i Amerika. Bygdelagenes Fellesraad organiserte 100-årsjubileet for bygdelagsbevegelsen i 1999 på Luther College i Decorah, Iowa.
På denne siden finner man liste over bygdelag i Amerika. Etterkommere av utvandrere fra spesielle områder i Norge er organisert i individuelle bygdelag. Hvert lag holder kontakten med sitt opprinnelig distrikt i Norge. Slektsforskning utgjør en viktig del av lagenes arbeid. Mange bygdelag utgir sine egne publikasjoner og holder stevner i USA. Ved å slå opp på fylkene i Norge, finner man representanter for de respektive bygdelag i USA. Nyttig for de som søker etterkommere etter utvandrede slektninger i USA.

Association of European Migration Institutions

Sammenslutning av europeiske institusjoner og organisasjoner som arbeider med utvandringshistorie (museumsvirksomhet, utvandringsarkiver eller forskningsvirksomhet). A.E.M.I. møtes en gang i året.

Det danske udvandrerarkiv

Grunnlagt i 1932 og har Danmarks største samling av brev, dokumenter, filmer, foto og aviser som forteller om utvandringen fra Danmark til alle verdenshjørner. Arkivets fokuserer på migrasjon og kulturmøter

Immigrantmuseet

Immigrantmuseet ligger i Farum og formidler fortellinger om innvandringens kulturhistorie i Danmark gjennom utstillinger.

Migrationsinstitutet i Finland

Migrationsinstitutet, som ble grunnlagt i 1974 og ligger i Turku. Det er Finlands eneste forskningsinstitutt som har spesialisert seg på forskning på migrasjon og etnisitet. Det samler, bevarer, forsker på internasjonal og intern migrasjon og gir ut bøker og artikler om tematikken.

Svenska Emigrantinstitutet

Institusjonen ligger i Utvandrarnas hus i Växjö og består av utstillinger, arkiv, bibliotek og forskningsvirksomhet. Svenska Emigrantinstitutet ble etablert i 1965 men har siden 2015 utgjort en del av Kulturparken Småland AB.

Immigrant-Institutet i Sverige

Kunnskaps- og dokumentasjonssenter i spørsmål om innvandrere, flyktninger og rasisme.

Europeana Collections

Europeana Collections gir adgang til 50 millioner digitaliserte enheter med tematiske samlinger av bøker, musikk, foto, kunst m.m. Nettsiden inneholder også en oversikt over gallerier, blogger og utstillinger.