Ingvalson's Café

Kaféen ligger flott til langs Ottestadstien i første etasje på Bjorgohuset som ble bygget i Highland, Iowa i USA, 1902. Det var familien Ingvalson som i 1902 flyttet inn i huset og som bodde her til 1916, da de solgte til familien Bjorgo. Sistnevnte familie eide huset fram til slutten av 1900-tallet.

Vi avventer hvordan situasjonen med covid 19 utvikler seg, før vi tar en beslutning på hvordan sommersesongen 2020 vil se ut. 

  • Kafébord utenfor Bjørgohuset.
    1/1