Stiftelsen Norsk utvandrermuseum og forskningssenter

Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter ble etablert i 1992 for å eie og drive Norsk Utvandrermuseum. Omtrent samtidig ble detetablert en søster-organisasjon i USA, The Norwegian Emigrant Museum, Inc., for å ivareta stiftelsens interesser blant norsk-amerikanere.

Fra 2000-tallet ble det gjennomført en konsolideringsprosess blant norske museer. I samsvar med dette, ble dette museet en del av en ny organisasjon: Anno Museum AS. Stiftelsen fortsetter som eier av museets bygninger, samlinger og anlegg i Åkershagan, mens driften er overdratt til Anno Museum. Museet opptrer utad som en avdeling av Anno Museum, Stiftelsen er også aksjonær i Anno Museum.

Stiftelsens formål er å øke kunnskapen om menneskelige forflytning, migrasjon og diaspora, gjennom innsamling, konservering, forskning og formidling.


KONTAKT 

Norsk utvandrermuseum og forskningssenter

Ingrid Semmingsensvei 10

2312 ottestad

NorwayTel. +47 62 57 48 50
Fax. +47 62 57 48 51
e-post: migrasjon@annomuseum.no


IN NORTH AMERICA, CONTACT THE FOUNDATION THROUGH

The Norwegian Emigrant Museum, Inc.

First Citizens National Bank

2601 4TH ST SW

MASON CITY, IA 50401-4650