Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen Norsk utvandrermuseum og forskningssenter

Stiftelsen Norsk utvandrermuseum og forskningssenter ble etablert i 1992 for å eie og drive Norsk utvandrermuseum. Omtrent samtidig ble det etablert en søsterorganisasjon i USA, The Norwegian Emigrant Museum, Inc., for å ivareta stiftelsens interesser blant norsk-amerikanere.

Fra 2000-tallet ble det gjennomført en konsolideringsprosess blant norske museer. I samsvar med dette, ble dette museet en del av en ny organisasjon: Hedmark fylkesmuseum, som i 2014 endret navn til Anno Museum AS. Stiftelsen fortsetter som eier av museets bygninger, samlinger og anlegg i Åkershagan, mens driften er overdratt til Anno Museum. Museet opptrer utad som en avdeling av Anno Museum, Stiftelsen er også aksjonær i Anno Museum.

Stiftelsens formål er å øke kunnskapen om menneskelig forflytning, migrasjon og diaspora fra Norge til forskjellige destinasjoner utenfor Norges grenser gjennom innsamling, konservering, forskning og formidling både nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter historien knyttet til migrasjonen, utvandrernes forhold til, og deres kulturelle utvikling i, det nye landet, deres forhold til Norge og mer generelt hvordan kunnskap om den norske utvandringen kan overføres til dagens internasjonale migrasjon.

             
Stiftelsen har et eget styre som består av representanter fra institusjoner og foreninger some er relevante sett i forhold til museets formål. Disse omfatter Stange kommune, Norsk utvandrermuseums venner, en representant fra universitets- og høyskolesektoren, Norwegians Worldwide (Nordmanns-Forbundet) og Det norskamerikanske historielaget, avdeling Norge (NAHA-Norge). Representantene i stiftelsesstyret er vanligvis leder, nestleder eller styremedlem i de nevnte institusjonene og foreningene. En representant fra Universitetet i Oslo representerer universitets- og høyskolesektoren i stiftelsens styre. Styret i stiftelsen for Norsk utvandrermuseum avholder møter fire til fem ganger I året. Museets avdelingsdirektør deltar på møtene.


KONTAKT 

Norsk utvandrermuseum og forskningssenter

Ingrid Semmingsensvei 10

2312 Ottestad

Norway

Tel. +47 62 57 48 50

Fax. +47 62 57 48 51

e-post: migrasjon@annomuseum.no

IN NORTH AMERICA, CONTACT THE FOUNDATION THROUGH

The Norwegian Emigrant Museum, Inc.

First Citizens National Bank

2601 4TH ST SW

MASON CITY, IA 50401-4650

USA

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1