GRØNERIET

"Grøneri" er det norsk-amerikanske ordet for "granary" - et stabbur for oppbevaring av hvete og andre kornsorter. Bruksområdet er derfor snevrere enn de norske stabburene som fungerte som allsidige oppbevaring for matvarer. Denne ulikheten i bruk kan være grunnen til at norsk-amerikanerne konstruerte et nytt ord isteden for det norske. Ordet "grøneri" er derfor i seg selv et et uttrykk for tilpasninger til en ny kultur.

HISTORIE

Sjur og Ingeborg L. Bjørgo fra Voss reiste til Amerika i 1866. Etter en tid i Wisconsin slo de seg ned nord-øst for Decorah, Iowa. Bjørgo kjøpte jord i et område som het "Tekslebottom" etter den første settleren, Torkil Jensen fra Teksle i Numedal. I 1870-årene bygget Bjørgo dette "grøneriet"

BYGNINGEN

Grøneriets hovedform har paralleller i de norske stabbur, men enkeltelementene forteller om stor grad av tilpasning til amerikanske forhold. Bruken av grøneriet er også amerikansk og avspeiler tilpasninger til et markedsrettet jordbruk der kornet spilte en stor rolle. 

Det er grunnlag til å tro anta at overgangen til amerikansk praksis var meget raskere innenfor byggeskikken enn andre deler av folkekulturen. 

Grøneriet ble demontert i USA og gjenreist i Norge i 1982.