GUNDERSONSTUA

Knut Gunderson fra Krødsherad emigrerte til Amerika i 1882. Han flyttet til Otter Tail County i Minnesota og ervervet seg land. Der bygget han denne vesle tømmerstua.

  • Gundersonstua på Norsk utvandrermuseum
    1/1
    Gundersonstua

Gundersonstua er typisk for de første boligene som ble satt opp av de som nettopp hadde skaffet seg en "farm" i Midtvesten. Den var ikke ment å være en permanent bolig. Den skulle tjene til formålet inntil farmeren hadde skaffet seg et levebrød og midler nok til å bygge et større og bedre hus til seg og sine.

I 1888 giftet Knut Gunderson seg med Maria Ramstad. De flyttet inn i hans lille tømmerstue og bodde der med etterhvert fem barn frem til 1894. Da fikk de bygd seg et nytt hus og fikk 6 barn til. Dette huset ble da brukt som sommerkjøkken og grønneri. 

Huset ble donert til museet i 1962 av Knut Gundersens barnebarn Wayne.