Hopp til hovedinnhold

LEET-CHRISTOPHER SKOLE

I 1882 fikk de ny skole i det lille tettstedet Letcher i Sanborn County i South Dakota. Et norsk-amerikansk skolehus, som også fungerte som teatersal og møtested for lokale arrangementer.

 • Snødekket skolestue ute på Norsk utvandrermuseum
  1/1

HISTORIE

Da skolen ble nedlagt i 1968, ble bygningen kjøpt for en dollar av en nabo, Richard Christopher, som selv hadde vært elev der. Han flyttet det på en traktor hjem til seg og hadde det på gården sin i 35 år.  Han sikret seg også skolens innhold, så som pulter, kateter, orgel, steintavle, lærebøker, skrivebøker, prosjektarbeid og globuser.

Christopher donerte alt sammen til Migrasjonsmuseet. I 2015 sto skolehuset ferdig gjenreist her på  museet. 

 • Elever og lærere utenfor skolestua i USA, ca. 1882
  1/13
 • Elever jobber hardt med leksene inne i skolestua. Bilde datert til starten på 1900-tallet.
  2/13
 • Gammelt fotografi av interiør av skolestua
  3/13
 • Bilde av skolestua ved nedleggelsen i 1968
  4/13
 • Skolestua blir restaurert og vedlikeholdt
  5/13
 • Bygning med hvit, horisontal kledning. Et lite tilbygg på gavlveggen med en grønn inngangsdør. Noen trappetrinn og en platting utenfor døren.
  6/13
  Skolestua i sommersola ute på friluftsmuseet
 • Skolestuas interiør. Pulter med benker peker mot kateteret og tavla
  7/13
 • Skolestuas interiør. Pulter og benker og vedfyring for varme
  8/13
 • Lærerens utstyr for en undervisningstime. Skrivesaker, kritt og annet nødvendig
  9/13
 • En mekanisk fremstilling av solsystemet til skoleundervisning. Globus og månen i forgrunn og solen i bakgrunn.
  10/13
  Verktøy for lærer ved undervisning om jordens plassering i universet
 • To "moderne" barn prøver ut gammeldagse pulter og skrivesaker i skolestua
  11/13
 • Elever fra videregående får en "gammeldags" undervisningstime i skolestua
  12/13
 • Skolestua dekket i snø ute på friluftsmuseet
  13/13
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2