Hopp til hovedinnhold

Norske migrant historier fra Canada

Canada - et vilt sted med store muligheter for friluftsliv? Ingrid Urberg fra University of Alberta forsker på nordiske personlige fortellinger blant innvandrere og besøkende til Canada. Hun og kommer til Stange i mars og kan oppleves på Norsk utvandrermuseum.

  • Gabriel Sørensens farm i Canada
    1/1
    Gabriel Sørensens farm i Canada Norsk utvandrermuseum

From Iconic Ingstad to a Motherless Child: Norwegian Immigrant Narratives from Canada

Presentasjonen er en innledning til både velkjente og mindre kjente personlige fortellinger av norske innvandrere og besøkende til Canada som har vært utgitt eller nedskrevet i løpet av det siste århundret. Noen få, blant annet Helge Ingstads kjente bok Pelsjegerliv (engelsk versjon The Land of Feast and Famine) fra 1931 har fått mye oppmerksomhet og har hatt en merkbar innflytelse på norsk og/eller canadisk populær forestillingsevne, men likevel er de fleste fortellingene relativt ukjente. Foredraget vill framheve et av de vanligste temaene i disse fortellingene; framstillingen og oppbyggingen av Canada som en villmark hvor man kan dyrke friluftsliv i dets mange former. Foredragsholderen vil også vise en oversikt over det muntlige historieprosjektet “The Norwegian Immigrant Experience in Alberta”.

Ingrid Urberg er førsteamanuensis i skandinaviske studier på Augustana Campus ved Universitetet i Alberta. I sin forskning fokuserer hun på norskamerikansk litteratur, polarlitteratur og fortellinger fra nord, blant annet fortellinger fra Svalbard.

Tid: mandag 20. mars kl. 18:00 – 20:00

Inngang: kr. 100,-.

Arrangementet vil foregå på engelsk.