Hopp til hovedinnhold

Nordic Whiteness

Antologien «Nordic Whiteness and Migration to the USA. A Historical Exploration of Identity» ble lansert ved et arrangement ved Norsk utvandrermuseum 26. august 2020.


Selve arrangementet ble holdt i Den norske utvandringens Minnekirke som ble flyttet til museet fra Houston i Minnesota. Stedet har en symbolsk verdi siden den står som en representant for en norskamerikansk institusjon som bevarte språk og kultur blant hvite, norske innvandrere.

Tre av forfatterne av antologien var til stede på det fysiske arrangementet. De har spilt inn sin presentasjon i etterkant. De to redaktørene som bor i USA og en av forfatterne hadde spilt inn hver sin presentasjon som ble vist ved boklanseringen. Presentasjonene viser ulike perspektiver i forbindelse med begrepet Nordic Whiteness som alle er relevante i forbindelse med antologiens innhold. Avdelingsdirektør ved Anno Norsk utvandrermuseum, Terje Mikael Hasle Joranger, er en av redaktørene og forfatterene i boken.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2